Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
12.05.2015

Förslag till en skogsplan

Förslaget till en skogsplan 2014 -2023, hålls offentligt framlagda på Sibbo huvudbiblioteket, Norra skolvägen 2, Nickby 13 -27.5.2015 under bibliotekets öppettid.
12.05.2015

Miljövårdschefens beslut

11.5. – 9.6.2015 finns miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns teknik- och miljöavdelning, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstid
07.05.2015

Tillståndsansökan enligt terrängtrafiklagen (TTL 30 §)

Jusat Oy ansöker om tillstånd för övningskörning i terrängen i Mårtensby
07.05.2015

Detaljplaneutkastet för Sibbovikens strand (i Kallbäck) läggs fram

Tisdag 26.5.2015 kl. 16–19 presenteras detaljplaneutkastet vid en planutställning vid Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2), där man kan bekanta sig med detaljplaneutkastet. I samband med utställningen kan man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling. Man kan besöka utställningen när som helst mellan kl. 16 och 19. Välkommen!
07.05.2015

NG 10 Detaljplaneändring för Herrgårdbrinkens EN-tomt, Nickby

Förslag till detaljplaneändring är framlagt 11.5-9.6.2015
06.05.2015

Miljösyn vecka 21

Vid synen noteras skicket på de byggnader, anläggningar, konstruktioner och gårdsplaner som inverkar på miljöbilden.
30.04.2015

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggande av gatorna på den aktuella detaljplanen för N40 Sibbo Ådal hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 30.4. – 15.5.2015 under kansliets öppettid.
23.04.2015

Meddelande om ansökan om tillstånd för täktverksamhet

Rudus Oy ansöker om tillstånd för tagande av bergmaterial enligt 4 § i marktäktslagen.
16.04.2015

Transport- och maskinarbeten 2015-2016

Sibbo kommun avdelningen för teknik och miljö söker entreprenörer för små maskinarbeten på områden i Sibbo år 2015-2016.
13.04.2015

Nationella veterandagen 27 april 2015

Sibbo kommun inbjuder samtliga sibboveteraner från vinter- och fortsättningskriget och deras makor samt krigsänkor att fira den nationella veterandagen.

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar