Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
02.04.2015

Understöd till frontveteraner i Sibbo

År 2015 betalas understöd till frontveteraner, deras änkor och makor som är bosatta i Sibbo kommun enligt följande:
02.04.2015

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2015 och våren 2016

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i följande idrottsutrymmen:
02.04.2015

Förslag till detaljplaneändringar och uppdaterade program för deltagande och bedömning läggs fram

T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla och T 7 Utvidgning av Hassellunden, detaljplan och detaljplaneändring samt detaljplan för Nevas gård
01.04.2015

Terrängmätningar i Box område

Sibbo kommun utför terrängmätningar för uppgörande av baskarta
27.03.2015

Beslut om ändring av Sibbo Mortorklubb r.f:s miljötillstånd

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo har på sitt möte 18.3.2015 gett beslut enligt miljöskyddslagen. Tillståndsbeslutet och besvärsanvisningen finns framlagda 27.3 – 28.4.2015 i Sibbo kommuns Info (Stora Byvägen 18, Nickby) och i Borgå stads servicekontor KOMPASSen (Krämaretorget B, Borgå) under öppettiderna. Besvärstiden utgår 28.4.2015.
26.03.2015

Riksdagsvalet i Sibbo 2015

Riksdagsval förrättas i Finland söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00–20.00. Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 27.2.2015. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, bör kontakta magistraten i Borgå, tfn 02955 39311.
19.03.2015

Beslut om tillfällig verksamhet som ger upphov till buller och skakningar

Miljövårdschefen godkänner Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy:s anmälan. Beslutet och besvärsanvisning finns till allmänt påseende i Sibbo kommuns avdelning för teknik- och miljö, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningtider den 17.3 - 17.4.2015
19.03.2015

Ansökan anhängig hos Byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Sipoon Areena Oy ansöker om bygglov i enlighet med 131 § i markanvändnings- och bygglagen för utvidgning av den nuvarande innebandyhallen som är belägen på Söderkulla detaljplaneområde i Sibbo kommun i hörnet av Fröken Miilis väg och Nya Borgåvägen, adress Nya Borgåvägen 1210. Hallen ska utvidgas i riktning mot Nya Borgåvägen och utvidgningsdelen är 1 266 m2vy, dvs. nästan lika stor som den nuvarande hallen.
09.03.2015

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar (MSL 60 §)

Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy har lämnat in en i 118 § i miljöskyddslagen avsedd anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar
06.03.2015

Underhållsbidrag för enskilda vägar 2015

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas senast 2.4.2015.

Arkiv

2020 (60)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar