Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
05.03.2015

Detaljplaneändring för Herrgårdsbrinkens EN-tomt i Nickby anhängig (plan NG 10)

Programmet för deltagande och bedömning finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen (Stora Byvägen 18, Nickby) 5.3.– 7.4.2015
27.02.2015

Miljövårdschefens beslut

Consti Julkisivut Oy ansökan om reparation av fasaden, Hälsovägen 3
19.02.2015

Lediganslående av hyresbostäder

Kunta-Asunnot/Aravat Oy och Korko-tuki Oy lediganslår hyresbostäder som blir lediga under år 2015 att sökas.
05.02.2015

Kungörelse om översyn av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet gällande Hermansö avloppsreningsverk

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 10/2015/2 granskat tillståndsbestämmelserna.
05.02.2015

Understöd 2015

Understöd för kulturverksamhet, idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet samt till organisationer som fungerar inom social- och hälsovården
05.02.2015

T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla, utkast

Ett invånartillfälle ordnas tisdag 10.2.2015 i Söderkulla i Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6, 1 vån). Vid tillställningen kan du framföra dina egna förslag för utveckling av området. Välkommen vid den tidpunkt som passar dig mellan kl. 14 och 18.
05.02.2015

Ansökan om reparations- och energibidrag år 2015

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter ger boendeservicesekreterare Maria Granqvist-Piirainen, tfn 09-2353 6804.
04.02.2015

Kungörelse beträffande anmälan om störande buller och skakningar

NMT-centralen i Nyland har den 28 januari fattat beslut beträffande Hankiralli-evenemanget.
29.01.2015

Delgeneralplan för Tallmo som godkänts

Sibbo fullmäktige har genom sitt beslut 26.1.2015, § 9, godkänt Talma delgeneralplan.
22.01.2015

Lövhyddans friluftsområde

Bildningsutskottets fritidssektion meddelar att organisationer, föreningar, utskott och Sibbo kommuns anställda kan anhålla om hyrning av Lövhyddans friluftsområde för läger- och kursverksamhet eller annan motsvarande verksamhet.

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar