Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
20.01.2015

Kungörelse om ansökan om ändring av miljötillstånd

Sibbo Motorklubb r.f. ansöker om ändring av motorsportcentrets miljötillstånd på fastigheten Lugnäs Rnr 6:13, på adressen Oljevägen 618.
15.01.2015

Skol- och lovdagarna läsåret 2015-2016

Bildningsutskottet har 15.12.2014 fastställt arbetstider och lov vid de skolor som tillhör kommunens grundläggande undervisning och gymnasier läsåret 2015-2016
15.01.2015

Skolinskrivning

Vid tillfället anmäls år 2008 födda barn till grundskolans första klass. Det är önskvärt att även nya elever som nästa läsår börjar i övriga årskurser anmäler sig samtidigt.
15.01.2015

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till den svenska avgiftsfria förskoleundervisningen (barn födda år 2009) tas emot på nedannämnda skolor onsdagen den 11 februari 2015 kl.16.00 - 19.00.
12.01.2015

Borgå regionala avfallsnämnd

Nya avfallshanteringsföreskrifter på Borgå regionala avfallsnämnds område
08.01.2015

G18 förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs läggs fram på nytt, G22 utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och G19 förslaget till gemensam generalplan för Östersundom läggs fram

Eventuella åsikter om och anmärkningar mot planerna för Eriksnäs och Sibbesborg ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen i Sibbo, PB 7, 04131 SIBBO senast 4.3.2015 kl. 15.30 eller per e-post till adressen info@sibbo.fi
08.01.2015

Kommunstyrelsens sammanträden år 2015

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 13.1, 10.2, 24.2, 10.3, 31.3, 14.4, 28.4, 12.5, 2.6, 16.6, 25.8, 8.9, 22.9, 6.10, 19-20.10, 17.11, 1.12 och 15.12.
08.01.2015

Framläggande av protokoll

Sibbo kommuns utskotts och sektioners protokoll hålls offentligt framlagda i enlighet med 63 § i kommunallagen på respektive enhet enligt följande:

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar