Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
31.12.2015

Förslaget till detaljplaneändring för Sibbovikens strand (i Kallbäck) läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring är offentligt framlagt 31.12.2015 – 8.2.2016. Man kan bekanta sig med planen i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2)
31.12.2015

Vägplan till påseende

Vägplanen för förbättring av landsväg 1521 (Jokivarsivägen) genom byggandet av en lättrafikled på avsnittet Nissbacka – Nickby, Sibbo, Vanda hålls framlagd i 30 dagar under tiden 4.1.2016 – 3.2.2016 i Sibbo kommunhus, Stora Byvägen 18, Nickby (landsvägslagen 27 §).
22.12.2015

Kommunens service under jultiden

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23–27.12.2015, nyårsafton 31.12.2015 samt trettondagen 6.1.2016.
09.12.2015

Fullmäktiges möte 14.12.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 14 december 2015 kl. 17. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 22 december 2015.
03.12.2015

Detaljplan som trätt i kraft

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.9.2015 § 175 godkänt detaljplaneändringen för Herrgårdsbrinkens EN-tomt (plan NG 10).
06.11.2015

Flyttade fordon

Följande fordon har flyttats till Sibbo kommuns depå: grön och vit Opel Vectra samt blå Mazda 626
29.10.2015

Fullmäktiges möte 9.11.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 9 november 2015 kl. 14. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 17 november 2015.
29.10.2015

Detaljplan och detaljplaneändringar som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 7.9.2015 § 55 och § 56 godkänt N 40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal och N 44 detaljplaneändring för SR-Rauta-kvarteret.
15.10.2015

M 2 Förslag till detaljplaneändring för Massby ridcentrum och område för egnahemshus läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring är offentligt framlagt 16.10 – 14.11.2015.
15.10.2015

NG 11 Detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomter anhängig

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015–2018, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Arkiv

2020 (60)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar