Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
27.08.2015

Miljötillståndansökan för utnyttjande av icke-förorenat jordavfall

YIT Rakennus Oy (Panuvägen 11, 00620 Helsingfors) ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillstånd för utnyttjande av överskottsjord och tillstånd för inledande av verksamheten trots eventuella ändringssökanden (MSL 199 §). Verksamheten är belägen i Sibbo i Myras, på fastigheten 753-420-1-154, öster om Lahtisvägen (väg 140). Tillståndet söks tillsvidare.
27.08.2015

Bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2015

I Sibbo registrerade allmännyttiga samfund som idkar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag för fastighetsskatten för föreningshus eller motsvarande hos Sibbo kommuns fritidssektion, PB 7, 04131 SIBBO.
13.08.2015

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggande av korsningarna till Nya Borgåvägen (lv 170) på den detaljplanen för T 7A Utvidgning av Hassellunden, del A hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 13 – 27.8.2015 under kansliets öppettid.
13.08.2015

Detaljplaner som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 15.6.2015 § 36 och § 37 godkänt detaljplaneändringen för utvidgning av Hassellunden (plan T 7A) och detaljplaneändringen för Stenkulla (plan T 8). Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 2.6.2015 § 142 godkänt ändringen av detaljplanen för Skillnaden (plan N 41).
13.08.2015

Förslag till delgeneralplan för Immersbyn (plan G 21)

Planområdet omfattar Immersby bytätortsområde i sydöstra Sibbo. Små delar av Hindsby och Östersundom byar ingår också i planeringsområdet
13.08.2015

Utkast till stranddetaljplan för Krokholmenin (plan RA 4)

Beredningsmaterialet för stranddetaljplanen samt det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram. Ändringsområdet för stranddetaljplanen ligger i Sibbo skärgård i södra hörnet av Löparö i Krokholmens sund.
08.08.2015

Miljötillståndansökan för utnyttjande av betongavfall

Kim Wickström ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillstånd för utnyttjande av betongavfall i skogs- och åkervägar. Verksamheten är belägen i Borgby.

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar