Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
10.09.2015

Godkända detaljplaner

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 7.9.2015 § 55 och § 56 godkänt N 40 detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal och N 44 detaljplaneändring för SR-Rauta-kvarteret.
03.09.2015

Detaljplaner anhängiga

Box arbetsplatsområde, detaljplan för Tasträsk IV samt detaljplan och detaljplaneändring för Sandbackavägen finns framlagda 3.9-5.10.2015
01.09.2015

Fullmäktiges möte 7.9.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen (Stora Byvägen 8, Nickby) måndagen den 7 september 2015 kl. 18.00.

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar