Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
29.10.2015

Fullmäktiges möte 9.11.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 9 november 2015 kl. 14. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 17 november 2015.
29.10.2015

Detaljplan och detaljplaneändringar som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 7.9.2015 § 55 och § 56 godkänt N 40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal och N 44 detaljplaneändring för SR-Rauta-kvarteret.
15.10.2015

M 2 Förslag till detaljplaneändring för Massby ridcentrum och område för egnahemshus läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring är offentligt framlagt 16.10 – 14.11.2015.
15.10.2015

NG 11 Detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomter anhängig

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015–2018, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.
08.10.2015

Influensavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2015 utförs vaccinationer vid Sibbo hälsocentral enligt följande:
01.10.2015

Godkänd detaljplaneändring

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.96.2015 § 175 godkänt detaljplaneändringen för Herrgårdsbrinkens EN-tomt (NG 10).

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar