Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
31.12.2015

Förslaget till detaljplaneändring för Sibbovikens strand (i Kallbäck) läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring är offentligt framlagt 31.12.2015 – 8.2.2016. Man kan bekanta sig med planen i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2)
31.12.2015

Vägplan till påseende

Vägplanen för förbättring av landsväg 1521 (Jokivarsivägen) genom byggandet av en lättrafikled på avsnittet Nissbacka – Nickby, Sibbo, Vanda hålls framlagd i 30 dagar under tiden 4.1.2016 – 3.2.2016 i Sibbo kommunhus, Stora Byvägen 18, Nickby (landsvägslagen 27 §).
22.12.2015

Kommunens service under jultiden

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23–27.12.2015, nyårsafton 31.12.2015 samt trettondagen 6.1.2016.
09.12.2015

Fullmäktiges möte 14.12.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 14 december 2015 kl. 17. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 22 december 2015.
03.12.2015

Detaljplan som trätt i kraft

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.9.2015 § 175 godkänt detaljplaneändringen för Herrgårdsbrinkens EN-tomt (plan NG 10).

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar