Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
20.05.2019

Kassaprogramen i kommunens serviceställen uppdateras 23.5.19 kl. 8-9.

Torsdagen 23.5.2019 fungerar kommunens kassor först fr.o.m klockan 9, detta gäller alltså kassorna i Info Nickby, Allhallens kassa samt kassan i cafe´Diem. Vi uppdaterar kassaprogrammet mellan klockan 8-9. Alla övriga funktioner fortlöper som normalt.
20.05.2019

Info Nickby, kommunens kundtjänst, stänger 23.5.19 redan kl. 14.

Info Nickby stänger sina dörrar torsdagen den 23.5.2019 redan klockan 14, då vår personal är på skolning. Info Nickby är kommmunens gemensamma kundtjänst, vi ger centraliserat information om kommunens service. Vi fungerar dessutom som HRT:s servicepunkt samt fungerar också som biljetttjänsten Nettickets ombud i Sibbo. Vår besöksadress är Norra Skolvägen 2, dvs. vi fungerar i samma utrymmen som huvudbibklioteket. Välkommen att besöka oss!

Arkiv

2020 (70)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar