Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
04.07.2019

Ansökan om marktäkts- och miljötillstånd

Vekkox Oy ansöker om tillstånd för tagande av sten, stenbrytning och krossning.
03.07.2019

Beslut om tillstånd för jordavstjälpningsplats

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 19.6.2019 gett följande beslut i enlighet med miljöskyddslagen.
02.07.2019

Miljötillsynschefs beslut om anmälan

Stenkrossning och -brytning - Suomen Maansiirto Oy och pålning - Kymppirakenne Oy

Arkiv

2020 (70)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar