RSS
22.09.2020

HRT meddelar: U-linje 983 slutar 1.10.2020

Trafikidkaren har meddelat att U-linje 983 (Kervo – Nickby – Sköldvik) slutar så att onsdag 30.9 är sista trafikeringsdagen.
21.09.2020

Sibbos utlåtande om social- och hälsovårdsreformen: Bedömningen av reformens ekonomiska konsekvenser är mycket approximativ och tidtabellen är för snäv

I förslaget till lagstiftning har social- och hälsovårdsreformens ekonomiska konsekvenser bedömts på en mycket approximativ och allmän nivå. De behov som uppstår i tillväxtområdena till följd av befolkningsökning och migration har inte beaktats tillräckligt i finansieringen. Även finansieringen för kostnader som förorsakas av tvåspråkighet är otillräcklig.
21.09.2020

Höstprogram för ungdomar

Höstprogrammet av Sibbo kommuns ungdomstjänster och idrottstjänster för 2020 har nu publicerats.
15.09.2020

Reflexkampanj Trafikantveckan till ära

Sibbo kommun deltar i den europeiska trafikantveckan 16–22.9.2020. Syftet med trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället.
14.09.2020

Helle-bibliotekens kundmeddelanden har gått till skräpppostmappen

Under den senaste tiden har en del av förfallodagspåminnelserna som Helle-biblioteken skickar som e-post gått direkt till kundernas skräppostmappar. Detta har förorsakat missförstånd och försenade returneringar.
14.09.2020

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.
11.09.2020

Ambulerande avfallsinsamlingarna kör igång i östra Nyland

Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, börjar sina turnéer igen i östra Nyland. Vårens turné inhiberades på grund av coronaepidemin och därför ordnas nu exceptionellt en höstturné.
09.09.2020

Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

Arkiv

2020 (230)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)