< Aktuellt
16.01.2020

Jokipuiston koulu saneras

Saneringen av Jokipuiston koulu ska enligt planerna börja i år och arbetet räknas vara färdigt före utgången av nästa år. Missförhållanden som upptäcktes i inneluftsundersökningar och konditionsbedömningar som utförts i skolfastigheten ska åtgärdas. Målet är att fastighetsbyggnaderna är i gott skick när saneringen är färdig. Upphandlingen av saneringsentreprenaden utförs under våren.

Jokipuiston koulu är som bäst verksam i tillfälliga lokaler. Skolans verksamhet lär fortsätta i tillfälliga lokaler under saneringstiden. Saneringsarbetet ska enligt planerna färdigställas före slutet av året 2021. Efter det ska lokalerna möbleras och fastigheten återvänder till skolbruk.

Vid saneringen öppnas bland annat konstruktionerna i mellanbjälklaget och övre bjälklaget. Även isoleringen förnyas, skolans fasad repareras och fönstren bytts ut mot nya. Ventilationskanalernas terminalenheter förnyas och fler enheter installeras så att ventilationen i skolan blir mer effektiv. Akustiken förbättras inomhus. Därtill ersätts akustikskivorna i utbyggnaden med allergivänliga skivor. Entreprenaden i vilken vattenisoleringen i sockeln och dess genomföringar förnyades och behövliga massbyten utfördes blev färdig redan sommaren 2019.

Bildningsutskottet beslutade förorda saneringen, och tekniska utskottet beslutade att upphandlingen av entreprenaden för saneringen av Jokipuiston koulu genomförs. Upphandlingen av saneringsentreprenaden sker under våren.


Senast ändrat
16.01.2020
Taggar: skolor