< Aktuellt
17.01.2020

Nu är det igen dags att ansöka till utbildning i familjevård för äldre!

Nu är det igen dags att ansöka till utbildning i familjevård för äldre!
Kursen börjar 27.2.2020. Platsen och klockslag meddelas senare.

Kursens innehåll:

 • Information om familjevård
 • Stabilitet och kontinuitet ger trygghet
 • Ålderdomen kommer inte ensam – sjukdomar och utmaningar i vardagen
 • En bra vardag för de äldre
 • De äldre och familjerna i förändring
 • Familjevårdarens ställning
 • Avslutning

Målet med utbildningen är att:

 • Hjälpa familjevårdaren att hitta de värden och verksamhetsprinciper som styr arbetet
 • Garantera den vårdbehövande möjligheten att få en plats i de utbildade familjerna
 • Erbjuda en högklassig, trygg och pålitlig familjevård antingen hemma hos familjevårdaren eller hemma hos den äldre.

I utbildningen ingår:

 1. skriftlig ansökan till utbildningen
 2. antagning till utbildningen
 3. kvällsföreläsningar, 6 st. + avslutning
 4. hemuppgifter
 5. utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningsprocessen.

Kursen är avgifttsfri för Sibbobor. Av andra debiteras en avgift. Kaffeservering.

Ansökan kan fyllas i och skickas in elektroniskt senast 7.2.2020 via denna länk.

En pappersblankett kan skrivas ut via denna länk. Pappersblanketten ska fyllas i och returneras senast 7.2.2020 till adressen:
Handledare för familjevården
Tarja Valtonen
Jussasvägen 18 H, PB 7, 04130 Sibbo

Ytterligare frågor:
Tarja Valtonen, tfn 040 191 6069, tarja.valtonen@sibbo.fi


Senast ändrat
17.01.2020