< Aktuellt
02.09.2019

Landskapsarbetet i Sibbostrand håller på att bli färdigt

Landskapsarbetet i Sibbostrand håller på att bli färdigt
Trivseln i Sibbostrand har förbättrats under sommaren genom färdigställandet av landskapet. Man har bland annat att anlagt ett parkeringsområde, samt en äng med stenmjölsbelagda stigar och planterat buskar i området. Den bortre ändan av hamnbassängen har stenbelagts och man har strävat efter att tydligare skilja åt boendet och hamnfunktionerna.

–Jag är glad att vi har kunnat utveckla Sibbostrand i samförstånd med Sipoonranta Ab, Skanska och invånarna. Nu efter att Sibbostrands markområden har återgått i kommunens ägo kan vi i lugn och ro satsa på områdets långvariga utveckling, säger kommundirektör Mikael Grannas.

I samband med upplösningen av markanvändningsavtalet mellan Sibbo kommun och Sipoonranta Ab kom man även överens om att landskapet i det obebyggda området ska färdigställas. Före arbetena påbörjades hördes invånarna under ett invånarmöte i november 2018, där de fick uttrycka åsikter och ge respons om de planerade arbetena. Sipoonranta Ab har genomfört arbetena.

Sibbostrands markområden har nu återgått i kommunens ägo efter upplösningen av markanvändningsavtalet. Förhandlingarna om markanvändningsavtalet inleddes förra året efter att Sipoonranta Oy på nytt bad kommunen om tilläggstid för att slutföra byggarbetena på området. År 2013 beviljade kommunen första gången tilläggstid för att färdigställa området. Då beviljades tilläggstid till utgången av år 2021. Som resultaten till avhandlingarna togs det beslutet att säga upp markanvändningsavtalet. Sibbostrand är ett bostadsområde som ligger vid havet i södra Sibbo.


Senast ändrat
02.09.2019