Aikuiset

Lähes kaikki kunnan palvelut koskettavat aikuisia jollain tapaa jossain elämän vaiheessa. Työikäisten palveluiden toiminta-ajatuksena on edistää aikuisten, työiässä olevien kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, sekä parantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vaikuttavasti ja palveluissa painotetaan moniammatillista työotetta ja ennaltaehkäisyä.

Asuminen
Rakentaminen
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kunnan päätöksenteko
Koulutus ja vapaa-aika

På svenska

Viimeksi muokattu 03.05.2019