Kunnalliset päiväkodit

Sipoossa tarjotaan perheille monipuolisia vaihtoehtoja varhaiskasvatukseen. Jokainen perhe voi valita itselleen sopivimman varhaiskasvatuksen muodon, esimerkiksi kunnallisen päiväkodin, vuorohoidon, kielikylvyn, perhepäivähoidon tai avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan. Sipoossa myös yksityiset palveluntuottajat järjestävät varhaiskasvatusta joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuilla. Näiden lisäksi myös seurakunnat ja eri yhdistykset järjestävät kerho- ja leikkitoimintaa.

Sipoon kunnan varhaiskasvatusta järjestetään kahdella palvelualueella, Pohjois-Sipoossa ja Etelä-Sipoossa. Päiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Pohjois-Sipoossa. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä, toimintaa keskitetään.

Ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa tarjotaan kahdessa päiväkodissa, Leppätien päiväkodissa Pohjois-Sipoossa ja Metsärinteen päiväkodissa Etelä-Sipoossa.

Etelä-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
  • suomenkieliset päiväkodit Hansas, Mäntymäki ja Västerskog
  • ruotsinkielinen päiväkoti Landsängen
  • kaksikielinen päiväkoti Miili
  • kielikylpypäiväkoti Metsärinne
Pohjois-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
  • suomenkieliset päiväkodit Huvikumpu (toiminta loppuu osittain 28.7.2019 ja muuttuu esiopetukseksi 2019-2020) ja Metsätie
  • kaksikieliset päiväkodit Nikkilän päiväkoti-Nickby Daghem ja Päiväkoti Pikkusydän-Daghemmet Lillhjärtat (toiminta alkaa syksyllä 11/2019)
  • ympärivuorokautinen kaksikielinen päiväkoti Kartanon päiväkoti-Nickbygårds Daghem
  • kielikylpypäiväkoti Leppätie
  • suomenkielinen ryhmäperhepäiväkoti Pikkupirtti (HUOM! Ei toimintaa toimintavuonna 2019-2020)
  • ruotsinkieliset päiväkodit Lillbonden (toiminta päättyy 28.7.2019), Solåker (toiminta päättyy 28.7.2019) ja Södra Paipis daghem

Yksityisen varhaiskasvatuksen yksiköistä löytyy lisää tietoa täältä.

Esiopetusta tarjoavista yksiköistä kerrotaan omilla sivuilla.

På svenska

Viimeksi muokattu 28.06.2019