Specialsmåbarnspedagogik


Sibbo kommun har tre konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik; två finskspråkiga och en svenskspråkig.  De iakttar och följer med barnets uppväxt och utveckling, utvärderar behovet av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd, samt ger stöd och handledning i planering och förverkligandet av barnets vård och fostran.

 

SuomeksiSvenskspråkig småbarnspedagogik

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Marina Ylöstalo
+358401914452
marina.ylostalo@sipoo.fi

Finskspråkig småbarnspedagogik

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Tiina Auvinen
+358503827692
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Hannele Vuorio
+358503753498
Senast ändrat 09.12.2019