Kommunala daghem

Suomeksi

I Sibbo erbjuds familjerna mångsidiga alternativ för småbarnspedagogik. Varje familj kan välja den för familjen lämpligaste formen av småbarnspedagogik, till exempel småbarnspedagogik i ett kommunalt daghem, dygnetruntsmåbarnspedagogik, språkbad, familjedagvård eller verksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken. I Sibbo ordnar också privata serviceproducenter småbarnspedagogik antingen med servicesedel eller med stöd för privat vård. I tillägg till dessa ordnar även församlingarna och olika föreningar klubb- och lekverksamhet.

Sibbo kommuns småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden; norra Sibbo och södra Sibbo. I daghemmen erbjuder vi småbarnspedagogik för barn under skolåldern i regel mellan kl. 6.30-17.00 . Dygnetruntsmåbarnspedagogik ordnas i Nickbygårds daghem i norra Sibbo. Verksamhetsperioden börjar 1.8. Under semesterperioder, jul och sommar sammansätter vi verksamheten.

Språkbadsverksamhet på svenska erbjuds i två daghem: Alvägens daghem (norra Sibbo) och Skogsbackens daghem (södra Sibbo).

Södra Sibbos kommunala daghem
  • tre finskspråkiga daghem: Hansas, Mäntymäki, Västerskog
  • ett svenskspråkigt daghem: Landsängen
  • ett tvåspråkigt daghem: Miili
  • ett språkbadsdaghem: Skogsbackens daghem
Norra Sibbos kommunala daghem
  • tre svenskspråkiga daghem: Lillbonden (Verksamheten avslutar 28.7.2019), Solåker (Verksamheten avslutar 28.7.2019) och Södra Paipis daghem
  • två tvåspråkiga daghem: Nickby daghem-Nikkilän päiväkoti och Daghemmet Lillhjärtat-Päiväkoti Pikkusydän  (Verksamheten börjar på hösten 11/2019)
  • ett tvåspråkigt dygnet runt daghem: Nickbygårds daghem-Kartanon päiväkoti
  • ett språkbadsdaghem: Älvägens daghem-Leppätien päiväkoti
  • tre finskspråkiga daghem: Huvikumpu (Verksamheten avslutar delvis 28.7.2019, enbart förskoleundervisningen fortsätter) och Metsätie
  • ett finskspråkigt gruppfamiljedaghem: Pikkupirtti (OBS! Ingen verksamhet verksamhetsåret 2019-2020)

Privata enheterna för småbarnspedagogik hittas här.

Enheter som ordnar förskoleundervisning hittas på egna sidor.

Senast ändrat 28.06.2019