Mittaukset

Mittaustehtävämme koostuvat pohjakartan ylläpitoon liittyvistä mittauksista sekä rakennusvalvontamittauksista. Suoritamme tilauksesta myös muita mittauksia työtilanteen mukaan.

Rakennuksen merkintä ja sijaintikatselmus

Laki edellyttää, että kunnan viranomainen merkitsee rakennuksen paikan ja korkeusaseman, jos luvassa niin määrätään. Lisäksi viranomainen tarkistaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman perustustyön jälkeen.

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen

  • Rakennuksen maastoon merkitseminen suoritetaan asemakaava-alueilla ja niillä kaava-alueen ulkopuolisilla rakennuspaikoilla, joilla rakennuslupapäätöksessä on niin määrätty.
  • Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennuksen paikka merkitään hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti. Mitattavalta rakennuspaikalta rakennuksen paikan kohdalta tulee poistaa puusto, tarvikkeet sekä muut mittaustyötä vaikeuttavat esteet.
  • Rakennuslupamaksun yhteydessä hakijalta peritään maksu rakennuksen maastoon merkitsemisestä. Mikäli rakennuksen sijainti joudutaan merkitsemään uudelleen, tästä peritään erillinen maksu.
  • Rakennuksen paikka merkitään maastoon maalimerkein, puupaaluin tai valmiiksi rakennettuihin lankapukkeihin.
  • Mittaus pyritään suorittamaan noin viikon kuluessa tilauksesta.

Sijaintikatselmus

  • Sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta, kun rakennuksen perustukset ovat valmiit.
  • Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset.

Mittauksen tilaaminen

  • Merkinnät ja sijaintikatselmukset tilataan sähköpostitse:  mittauspalvelut(at)sipoo.fi
  • Ilmoita viestissä rakennuspaikan osoite, rakennuslupanumero, toive mittausajankohdasta (erityisesti merkintöjen osalta) ja yhteystiedot.
  • Mittaus tulee tilata 1-2 viikkoa ennen toivottua mittausajankohtaa!

Rajapyykki kateissa?

Mikäli kiinteistönne rajamerkit ovat hävinneet maastosta ja haluatte, että kiinteistöllenne laitetaan uudet rajamerkit hävinneiden tilalle, voitte tilata maanmittauslaitokselta rajankäynnin. Lisätietoa rajankäynnin tilauksesta ja hinnoista löydät Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Asemakaava-alueilla hävinneen rajamerkin sijaintia voi tiedustella ensin kunnasta.

MITTAUSTAKSAT (pdf), voimassa 1.1.2017 alkaen

Yhteystiedot

mittauspalvelut@sipoo.fi (mittaustilaukset)

maanmittausinsinööri
Teemu Laine
puh. 040 144 0363
teemu.laine@sipoo.fi
geodeettinen laskenta, mittaukset

kartoittaja
Janne Karjalainen
puh. 040 191 4447
janne.karjalainen@sipoo.fi
maastomittaukset

På svenska

Viimeksi muokattu 10.03.2020