Byggnadsordningen i Sibbo kommun

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut den 11.12.2017 § 129 godkänt byggnadsordningen. Helsingfors förvaltningsrätt har i sitt beslut, givet den 14.12.2018, konstaterat att byggnadsordningen är lagenlig förutom den andra delen av kapitel 4.2.1. gällande sidobostäder. För denna del har kommunstyrelsen i Sibbo sökt besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.

Byggnadsordningen har fastställs den 1.3.2019 till sina övriga delar förutom den nämnda andra delen av kapitel 4

 

Byggnadsordning.pdf

 

Suomeksi

Senast ändrat 20.02.2019