Ledningsgruppen 

SuomeksiMikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
+358407529803
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor

Ekonomidirektör
Pekka Kivilevo
Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
+358442641750
pekka.kivilevo@sipoo.fi

Ilari Myllyvirta
Teknisk direktör
Ilari Myllyvirta
+358401914574
Leena Kokko
Direktör social- och hälsovårdsväsendet
Leena Kokko
Sockengård
+358505772732
 
tf. bildningsdirektör
Hannu Ollikainen
+358503501845
ledning av skolväsendet
CDO. Chief Digital Officer
Ethel Eriksson
+358401916072

Förvaltningschef
Lilian Andergård-Stenstrand
+358 4066 28922
lilian.andergard-stenstrand@sibbo.fi

Personalchef
Jan Rosenström
+358 40191 6001
jan.rosenstrom@sibbo.fi

Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Personalens representant

Lokalkoordinator
Juha Huotari
+358505222809

Ledningsgruppens sekreterare

Assistent för ledning
Marianne Winter
+358401914205
marianne.winter@sibbo.fi

Senast ändrat 15.03.2019