PUHETERAPIA

Puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriöitä sekä nielemisvaikeuksia. Puheterapia on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja rajoitetusti kouluikäisille.

Puheterapeutin vastaanotolle tullaan yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin.

Yhteystiedot löytyvät täältä.

På svenska

Lasten puheterapia

Lasten puheterapia järjestetään varhaiskasvatus- tai koulukielellä. Ruotsinkielen kielikylvyssä olevien lasten puheterapiakieli on kuitenkin suomi. Puheterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, ja siihen liittyy yhteistyö asiakkaan vanhempien, omaisten ja lähiympäristön kanssa. Tarvittaessa lapsen kielellisen kehityksen arviointi voidaan tehdä erikoissairaanhoidossa, foniatrian poliklinikalla.

Tutkimuskäyntien jälkeen tehdään suunnitelma joko seurannasta tai puheterapiajaksosta. Vanhemmille annetaan ohjeita lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen (0-12kk, 1-2v2-3v, 3-4v). Vanhempiensa kanssa lapset voivat tutustua myös kuntouttaviin tablettisovelluksiin. Tavallisimpiin äännevirheisiin (S ja R, L) annetaan kotiharjoitteluohjeita.

Lapsen puheen ja kielen kehitys saattaa viivästyä tai edetä poikkeavasti kehitykseen nähden. Tällaisen kielellisen erityisvaikeuden tukena voidaan käyttää tukiviittomia ja kuvia. Suomen puheterapeuttiliitto on julkaissut suositukset kielellisen erityisvaikeuden puheterapiakäytännöistä. Puheen rytmin sujumattomuuteen eli änkytykseen voidaan tarvita pitempään jatkuvaa puheterapiaa. Joskus lapsi vaikuttaa hyvin ujolta tai jännittyneeltä, ja puhuu  valikoivasti: vain tietyissa paikoissa ja tietyille ihmisille. Puheterapia voi auttaa myös valikoivasti puhumatonta lasta. Kouluikäisten puheterapiapalveluihin kuuluvat kielellinen kuntoutus ja lukivaikeuksien selvittely. 

Puheterapeutti osallistuu perhevalmennukseen ja toimii yhteistyössä myös päivähoidon, esikoulun ja koulun ja muiden lasta kuntouttavien ammattihenkilöiden kanssa. 

Aikuisten puheterapia

Aikuisiällä puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Tavallisin aikuisen puheterapiaan ohjautumisen syy on aivohalvauksesta aiheutuva afasia, dysartria tai nielemisen häiriö.

Joskus lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus saattaa haitata aikuisiällä, esimerkiksi uudelleenkoulutuksen yhteydessä, jolloin voidaan tarvita puheterapeutin tutkimuksia ja ohjausta.

Äänihäiriö tai puheammatista johtuva äänen kuormittuminen ja käheytyminen voivat olla syynä puheterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen.  Joissakin tapauksissa puhevaikeus tai muuttunut ääni voi olla myös ensimmäinen sairauden oire. Tällöin puheterapeutin ensisijainen tehtävä on ohjata asiakas lisätutkimuksiin. Myös aikuisella voi esiintyä vaikeutta puhemotoriikassa (esim. virheellinen r-äänne) tai puheen rytmin säätelemisessä (änkytys, sokellus). 

Aikuisten puheterapiapalvelut pyritään järjestämään ostopalveluna.
Sivun lisääjä: 07.06.2011

KÄYNTIOSOITE


Sosiaali-
ja terveysasema
Jussaksentie 14
2. kerros
04130 Sipoo

YHTEYSTIEDOT


Suomenkielinen puheterapia
Puhelinaika
to klo 12.00 - 13.00

Johanna Nyberg
puh. 040 184 5571

Maarit Rantanen-Lajunen
puh. 050 380 2590

Ruotsinkielinen puheterapia
Puhelinaika
ti klo 12.00 - 13.00

Catarina Ekström
puh. 040 191 4354LINKKEJÄ