Familjerådgivningen

Familjerådgivningen finns på Nickby social- och hälsostation (2. vån), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

Tidsbokning och telefontider:

Måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 12-13, tfn 040 191 6099
För tidsbokning och rådgivning kan du ringa på familjerådgivningens telefontid.

På familjerådgivningen jobbar psykologerna Heidi Mielonen och Marie Sund samt socialarbetare-psykoterapeut Elisabeth Helling. Tjänsterna riktar sig till barn och unga i ålder 0-17 år, samt deras familjer.

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp t.ex. i frågor eller oro som berör barnets utveckling, uppfostran, familjerelationer och i utmaningar gällande föräldraskapet.  Ibland behöver vi stöd och hjälp för att komma ur svårigheter.  Man kan också vända sig till oss i andra svåra situationer som belastar barnet eller familjen.

Vi erbjuder våra klienter rådgivning, kartläggning och bedömning av barnets eller och familjens situation samt stöd och behandling. Efter bedömningen gör vi tillsammans med familjen en plan för fortsatt stöd, utgående från familjens behov och önskningar.

Till familjerådgivningen behövs ingen remiss. Besöken är avgiftsfria.

 

Förman: servicechef Marjo Karppinen, tfn 050 329 9418

Suomeksi

Senast ändrat 08.08.2019