B 17 Majvikin 1. asemakaava (maatalousalueet)

Asemakaava

Kaavoitusohjelman 2016-2019 mukaisesti asemakaavan laatiminen Sipoon Majvikissa on aloitettu vuonna 2016. Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa.

Suunnittelun tavoitteet

Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan hoidossa on pari vuotta sitten tehty sukupolven vaihdos. Maatilan puitteissa on käynnistetty maassamme uudentyyppinen Green Care -hoivatoiminta. Toimintaa on vuosien 2011–2015 aikana pilotoitu yhteistyössä Sininauhaliiton ja Sipoon kunnan kanssa.

Maatilalla on käynnissä määrätietoinen kehittämistyö, joka käsittää seuraavat päätoiminta-alueet:

1. Viljely / maatalous (avomaaviljelyn lisäksi mm. kasvihuonetoiminnan kehittäminen)

2. Terapia- ja hoivapalvelut (Green Care, senioriasuminen ja päivähoito)

3. Muut palvelut (kahvila, ravintola, leipomo ja elintarvikkeiden jalostus )

4. Maatilan toimintoihin tukeutuva asuminen

Tilan kehittämiselle ja toiminnalle on tärkeää saada kaavalliset edellytykset maatilaan liittyvän liiketoiminnan edellyttämille rakennushankkeille.På svenskaKuvassa pieni punainen rakennus puiden lomassa

 

Yhteyshenkilöt

Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen tfn +358 50 409 3957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi

ja kaavan konsultti Leena Holmila, leena.holmila@arkturtiainen.fi puh. +358 050 4211 859

 

Ehdotusvaihe

Kaavoituksen kulku

Asemakaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 8.5.–8.6.2017 ja siihen voi edelleen tutustua tällä kaavasivulla.

Kaavanäyttely pidettiin Söderkullan kirjaston aulassa torstaina 18.5.2017 klo 12–18.

Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta 4.5.2017, word
Asemakaavaehdotus pdf
Kaavaselostus pdf
Kaavaselostuksen liitteet pdf
Lisäselvitykset (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselviytys), pdf
Havainnekuva pdf
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2017 (OAS)
Kunnanhallituksen pöytäkirjan ote, pdf

 

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä 11.8. – 9.9.2016 ja siihen saattoi tutustua Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) ja se on yhä täällä kunnan kotisivulla.

Kuulutus asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta 11.8.2016 pdf

Kaavaselostus 
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen sivut 1-10 pdf
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen sivut 11-17 pdf
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen sivu 18 pdf
Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen loppuosa pdf

Liite 1: Lähtötietoraportti 22 Mt pdf
Liite 2: Asemakaavakartta pdf
Liite 3: Merkinnät ja määräykset pdf
Liite 4: Havainnekuva pdf
Liite 5: Seurantalomake pdf

Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua tämän linkin kautta kaavoituksen kulku -sivulla.

 

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta, 24.3. 2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Lähtötietoraportti, 22 Mt (pdf)

 

 

Kuvituskuva

 

 

Viimeksi muokattu 26.06.2019