MY 2 Myyraksen kiila

På svenska

Asemakaavan muutos

Vantaaseen rajautuvan Keravanjoen pohjoispuolinen kiilamainen Myraksen asuinalueen asemakaavan muutos. Muutosalue käsittää voimassa olevan asemakaavan korttelit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niihin liittyviä puisto- ja katualueet. Alueen asemakaavamuutos sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2008–2010. Kuulutus kaavan vireilletulosta on julkaistu Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa 6.11.2008.

Asemakaavan muutoksen perustavoite on nykyaikaistaa kaavatilanne, saattaa se vastaamaan asuinalueen tarpeita ja mahdollistaa asuntojen lisä- ja täydennysrakentaminen sekä parantaa alueen tieverkostoa sekä tutkia viher- ja vapaa-alueiden tarve ja sijoitus.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle 14.3.1986 vahvistetun asemakaavan.

ALueen sijainti opaskartalla

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, puh. 050 409 3957,
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Ehdotusvaihe

Myyraksen kiilan asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.12.2010 - 7.1.2011

Ehdotusvaiheen aineistot pdf-tiedostoina:

Kuulutus 7.12.2010 (pdf)

Kaavamuutosehdotus (pdf)
Ehdotuksen selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (14,2 Mt) (pdf)
Kuulemislomake (pdf)

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 26.11.2009 – 8.1.2010.

Valmisteluvaiheen aineistot pdf-muodossa:

Luonnosvaiheen kuulutus (pdf)

Asemakaavamuutoskartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Asemakaavamuutoksen selostus (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 6.11.2008.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Vireilletulokuulutus (pdf)

Viimeksi muokattu 26.06.2019