Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat voivat olla esimerkiksi WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen.

Rakennuslupa tarvitaan kun kyseessä on
1. Uusi rakennus tai laajennus:
 • omakotitalo
 • muu asuinrakennus
 • lomarakennus
 • autotalli, varasto tai muu talousrakennus
2. Käyttötarkoituksen muutos:
 • talousrakennuksen muuttaminen asumiseen
 • loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen
3. Perusparannus, muu muutos, muutos - ja korjaustyö, joka on verrattavissa:
 • rakennukseen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
4. Tulisijan ja savuhormin rakentaminen:

Tulisijan ja savuhormin rakentamisen tulee perustua pätevän suunnittelijan laatimaan suunnitelmaan.  Suunnitelma on esitettävä lupaa haettaessa.

5. LVI-järjestelmän uusiminen:
 • kerrostalon tai rivitalon LVI-järjestelmän osittainen tai kokonaan uusiminen
 • omakotitalon tai paritalon LVI-järjestelmän kokonaan uusiminen
Rakennusluvan voimassaoloaika ja jatkaminen

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa on lupa rauennut.

Luvan aloittamisoikeuden voimassaoloa voi pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Jollei rakennustyötä ole loppuunsaatettu viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Luvan voimassaoloon haetaan pidennystä erillisellä lomakkeella.

På svenska

Viimeksi muokattu 08.07.2019