Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, eikä alueella jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi ensi kädessä rakennusvalvonta. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.

Puunkaatolupaa ei asemakaava-alueella tarvita jonkin seuraavan ehdon täyttyessä:
  1. Hyväksytyllä rakennusluvalla saa kaataa rakennusten ja kulkuväylien alle jäävät puut sekä rakennusten seinästä alle viiden (5) metrin päässä olevat puut.
  2. Puut, jotka ovat talon seinästä alle viiden (5) metrin päässä, saa kaataa ilman lupaa.
  3. Puut, jotka ovat metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan 10 cm tai alle, saa kaataa ilman lupaa.

Muiden puunkaatojen osalta edellytetään yhteydenottoa rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta; Lupapisteessä voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta.

På svenska

Viimeksi muokattu 08.07.2019