Purkulupa/Purkuilmoitus

På svenska

Purkulupa

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella tai milloin yleiskaavassa niin määrätään.

Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Lupahakemuksessa selvitetään purkamistyön järjestäminen. Omakotitalon kokoisen ja sitä suuremman rakennuksen osalta selvitetään myös edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkuilmoitus

Kun purkamiseen ei tarvita lupaa, tulee ilmoitus purkamisesta tehdä Lupapisteessä 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Mainitun ajan kuluessa kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista ilmoituksesi sijasta, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen

Rakennuksen purkaminen edellyttää vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ellei purkutyö ole vähäinen.

Viimeksi muokattu 08.07.2019