På svenskaKaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Sipoon kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Lisäksi siinä kerrotaan lyhyesti kunnan muista maankäyttöön liittyvästä hankkeista ja liikennesuunnittelusta sekä kunnan kannalta merkittävästä seudullisesta yhteistyöstä.

Kaavoituskatsaus 2020 (sisältää kaavoitusohjelman vuosille 2020-2024).

Kaavoitusohjelma on Sipoon maankäytön keskipitkän aikavälin toimintaohjelma. Ohjelmassa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma laaditaan viidelle vuodelle, mutta se päivitetään vuosittain.

Kaavoitusohjelma sisältää ohjelmakauden yleis- ja asemakaavahankkeiden sekä muiden kaavoituksellisten suunnitteluhankkeiden lyhyet kuvaukset ja niiden aikataulut. Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 hyväksynyt Kaavoitusohjelman 2020-2024 ja merkinnyt tiedoksi Kaavoituskatsauksen 2020. Kuulutus 18.6.2020, pdf

Linkki kaavoituskatsaukseen 2020, pdf

 


Viimeksi muokattu 05.08.2020