Jätevedet

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia. Jätevesillä tarkoitetaan sekä käymäläjätevesiä että pesuvesiä eli harmaita vesiä. Sadevesiä ja rakenteiden kuivatusvesiä ei saa käsitellä yhdessä jätevesien kanssa. Vesiensuojelussa pyritään estämään vesien pilaantuminen ja vesialueiden haitallinen käyttäminen. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään erityisesti vähentämällä hajakuormitusta.

Ajankohtaista

Tiedote 1.5.2019: Maksutonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille
Tiedote 15.4.2019: Nyt on viimeistään aika saneerata jätevesijärjestelmä


 

 

 

 


Viimeksi muokattu 03.05.2019

På svenska

Lisätietoja