Jätevedet

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia. Jätevesillä tarkoitetaan sekä käymäläjätevesiä että pesuvesiä eli harmaita vesiä. Sadevesiä ja rakenteiden kuivatusvesiä ei saa käsitellä yhdessä jätevesien kanssa. Vesiensuojelussa pyritään estämään vesien pilaantuminen ja vesialueiden haitallinen käyttäminen. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään erityisesti vähentämällä hajakuormitusta.

Ajankohtaista
Tiedote 4.11.2019: Onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa?
Tiedote 1.5.2019: Maksutonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille
Tiedote 15.4.2019: Nyt on viimeistään aika saneerata jätevesijärjestelmä


 

 

 

 


Viimeksi muokattu 03.06.2020

På svenska

Lisätietoja

  • Ympäristövalvonta
Yhteystiedot