Hälsostationsservice

Ring alltid 112 vid nödfall!

Stop influenssa - ota rokote

Jourärenden mån-tors kl. 8-17 och fre kl. 8-16, tfn 09 2353 6001

Tidsbeställning till läkar- och sjukskötarmottagningarna vardagar kl. 8- 15 tfn 09 2353 6001

På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117.(priset av samtal 0 eur)

Patienter som behöver brådskande läkarvård kl. 22- 8 kan vända sig till jourmottagningen vid Borgå sjukhus, tfn 116 117.

Patienter med svåra akuta sjukdomsanfall eller olycksfall kan under dygnets alla tider vända sig direkt till larmcentralen tfn 112 som vid behov skickar ambulans eller läkarhelikoptern Medi-Heli till platsen.

Sibbo hälsocentral omfattar två hälsostationer, huvudstationen i Nickby och filialen i Söderkulla.
Tider till båda stationerna beställs via den centraliserade tidsbeställningen tfn 09 2353 6001.

Nickby social- och hälsostation
mån-fre kl. 8-16 (patientbyrån i regel öppen kl. 8-12)
jour mån-tors kl. 8-17, fre kl. 8-16
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
fax 09 2353 6309

Söderkulla hälsostation
mån och ons kl. 8-16 samt fre kl. 8-14 (patientbyrån följer samma öppettider)
Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla,
fax 09 876 4484

Vid öppenvårdsmottagningarna erbjuds primärvårdstjänster. Hälsostationen är den primära vårdenheten och därifrån kan patienten vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

På Nickby social- och hälsostation har patienterna alla vardagar tillgång till brådskande och icke-brådskande mottagning. Dessutom är också HNS-Bilddiagnostiks röntgenenhet och HUSLAB:s provtagningsställe samt husets andra experter, som t.ex. socialarbetarna, tillgängliga under vardagarna. Därtill erbjuds också rehabiliteringstjänster så som fysioterapi och talterapi samt som köptjänst också ergoterapi. På hälsostationen finns också rådgivningen.

Öppenvårdsmottagningen försöker trygga patienternas möjlighet att få vård genom en bedömning av behovet, så fort som möjligt. Skötaren gör en bedömning av behovet av vård beroende på hur brådskande ditt ärende är och bokar därefter en tid till läkaren eller skötaren. I brådskande fall får du en tid till läkaren samma dag, i mindre brådskande fall får du en tid så fort som möjligt inom 3 mån. Se även nere på sidan den genomsnittliga väntetiden till läkarmottagningen och serviceavgifterna.

Förnyande av elektroniskt recept
Elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt och sparar i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. Du kan också via din egen dator skicka ditt recept att förnyas vid hälsostationen. Det här gör du enkelt genom att logga in på tjänsten Mina Kanta-sidor med dina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. Läs mera om Kanta-tjänsterna här...

Brådskande mottagning (jour)

Om ni behöver vård under samma dag, bör ni gärna ringa upp hälsocentralen kl. 8- 10. Vi använder oss av en automatisk telefonservice. Om linjen är upptagen och ni inte vill vänta, begär tjänsten er att slå in eller säga ert telefonnummer samt riktnummer. Ni blir uppringd från hälsostationen så fort som möjligt, senast inom samma dag. Ni kan också besöka Nickby social- och hälsostation eller Söderkulla hälsostation för tidsbeställning.

Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbeställning och grundar sig på en bedömning av vårdbehovet, som görs under telefonsamtalet. Mellan kl. 16–17 sköter den brådskande mottagningen endast sjukdomsfall som enligt bedömningen av vårdbehovet inte kan vänta till följande dag. Det finns inte tillgång till laboratorie- eller röntgenservice kl. 16–17.

Jourtider ges till sjukskötare, läkare och fysioterapeuter. De fungerar som ett team och kan konsultera varandra vid behov. På jouren vårdas t.ex. följande fall; akuta infektioner och olycksfall.

Icke-brådskande mottagning

Vid den icke-brådskande läkarmottagningen görs en bedömning av och vårdas olika symtom och hälsoproblem t.ex. kontrollbesök för långtidssjuka. Injektioner, vaccinationer för resenärer, öronspolningar, hörselundersökningar med läkarremiss, levnads- och kostråd, sårvård, stygnborttagning, minnestest,  vårtbehandlingar, uppföljningar av kroniska sjukdomar bl.a. blodtryck och astma. På hälsostationen kan du också få hjälp av diabetesskötaren. På vuxenrådgivningens mottagning ges klienterna råd i förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa. Hälsovårdaren ger också vaccinationer och utför hälsogranskningar. Rådgivning för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet.

EXEMPEL PÅ TILLSTÅND SOM EVENTUELLT KAN VÄNTA TILLS LÄKARMOTTAGNINGEN VID SIBBO HÄLSOCENTRAL ÖPPNAR FÖLJANDE DAG

  • Barn med öronvärk kan behandlas med värkmedicin utan risk för komplikationer. Använd t.ex. paracetamol (Panadol, Polarfen), dosering finns på förpackningen. Ofta går värken över och man kan ta kontakt med läkarmottagningen följande morgon för att kontrollera örat. Då är barnet oftast lugnare och undersökningen lyckas även bättre.
  • Vanlig "förkylningssjukdom/flunssa", sköts först hemma. Om febern eller värken är besvärlig kan man använda febernedsättande (antiinflammatoriska) värkmediciner. Om snuvan eller hostan besvärar kan man pröva med receptfria symptomlindrande mediciner eller ånginhalering. Det är också viktigt att dricka mycket. Om man behöver sjukintyg går det bra att kontakta läkarmottagningen följande dag.

Information och tester relaterade till hälsa och välbefinnande

KokeNet-kamradstöd

KokeNet rådgivningstjänsten erbjuder gratis nätrådgivning vid problem med alkoholmissbruk, spelberoende samt psykisk ohälsa. Då du använder rådgivningstjänsten är du anonym och tjänsten är konfidentiell. Svar på din första fråga får du inom tre vardagar. Som svarare fungerar utbildade erfarenhetsexperter, som har erfarenhet av missbruk, spelberoende och/eller psykisk ohälsa antingen själva eller som närstående. Kamratstöd på nätet

Elektronisk hälsogranskning

Med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen och -träningen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som påverkar din hälsa. Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på din förväntade livslängd och sjukdomar som försämrar livskvaliteten.

Den elektroniska hälsogranskningen och -träningen är avgiftsfri för alla sibbobor.

Börja din elektroniska hälsogranskning genom att klicka på bilden nedan och välj "På svenska" innan du inleder din hälsogranskning!

Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus

Hälsobyn.fi
Tjänsten Hälsobyn erbjuder medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.

 

Laboratorietjänster

Kunden kan själv beställa tid antingen direkt via nätet eller genom att ringa till telefonservicen eller genom att ringa vår centraliserade tidsbeställning på tfn 09 471 86800, mån-fre kl. 7.30– 15.30. Till provtagningsstället vid Nickby social- och hälsostation kan du komma också utan tidsbeställning, men vi rekommenderar tidsbeställning. Provtagningsstället i Nickby är öppet mån-fre kl. 7.10- 15.00. Söderkulla provtagningsställe betjänar endast med tidsbeställning, INR-kunder betjänas utan tidsbeställning mån och ons kl. 10- 11. Förebyggande screening för cancer i livmoderhalsen hör också till HUSLABs tjänster. Läs mera om laboratiorietjänsterna…

Röntgentjänster

Nickby hälsostation, mån-tors kl. 8.00- 15.30 och fre kl. 8.00- 14.30
HNS-Bilddiagnostik i Sibbo betjänar patienter inom HNS:s specialsjukvård och primärhälsovården i kommuner som har en e-remiss, oberoende av kommungränserna. Dessutom betjänar vi Kungsvägens arbetshälsa. Vid HNS-Röntgen i Sibbo utförs vanliga röntgenundersökningar (bl.a. av skelettet, lungor och tänder). Till en vanlig röntgenundersökning kan man komma utan tidsbeställning men man kan också beställa tid om man så vill. Läs mera om röntgentjänsterna…

Cancerscreening

Mammografiundersökningar samt livmoderhalsscreening (Papa-prov) ordnas varje år för vissa åldersgrupper. En personlig kallelse till skickas hem. Läs mera om screening...

Specialsjukvård

Kommuninvånare får huvuddelen av specialsjukvårdstjänsterna på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och en liten del hos privata serviceproducenter. Behovet av specialsjukvård avgörs alltid av hälsocentralläkaren. Vid behov kan betalningsförbindelse fås även till andra än HNS tjänster. Ett sådant behov kan uppstå t.ex. då HNS inte kan erbjuda en viss tjänst.


Valfrihet inom hälsovården

Du har rätt att välja en hälsostation i en annan kommun.Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Du kan byta hälsostation högst en gång per år.
Anmälningsblanketten hittar du här. Blanketten kan också avhämtas från Sibbo kommuns Info (adress: Stora Byvägen 18) och från hälsostationerna (adresser: Jussasvägen 14 och Hälsovägen 1). Läs mera från valfrihet inom hälsovården.

 

Karta över Nickby social- och hälsostation

På stationen erbjuds följande service:

• hälsovårdens öppenvårdsmottagning och jour
• mun- och tandvården
• HNS-Röntgen
• HUSLAB
• barn- och mödrarådgivningen
• familjearbetet
• fysioterapin och hjälpmedelsservicen
• vuxensocialarbetet
• barnskyddet
• handikappservicen
• talterapin
• familjerådgivningstjänsten
• barnatillsyningstjänsten

Klientavgifter
Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Taxor och avgifter inom social- och hälsovården
Läs mera om avgifter här...

VÅRDGARANTI /Väntetiden till läkarmottagningen
Mätaren för icke-brådskande vård är den tredje lediga tiden hos läkarna vid den icke-brådskande mottagningen. Hälsostationernas T3-tal uttrycker ett medianvärde av dessa tider .

Tillgång till vård inom hälsostationens öppenvård 
2020
Januari: 25,5,vardagar

2019
November: 33,3 vardagar
Augusti: 37,5 vardagar
Maj: 47 vardagar
Mars: 43 vardagar


 

Suomeksi

Senast ändrat 15.01.2020