Talterapi

Talterapeuten utreder och habiliterar störningar i talproduktion och -förståelse. Till talterapeutens uppgifter hör även svårighet med ätande och sväljning. Målet för talterapin är en bättre funktions- och kommunikationsförmåga i det vardagliga livet.

Hur kommer man till talterapi?

Kommunal talterapi är avsedd för barn, främst under skolåldern och en begränsad mängd skolbarn. För att besöka talterapeuten behövs en remiss, vanligen av hälsovårdare eller läkare . Föräldrarna kan också själva ta kontakt med talterapeuten.

Kontaktuppgifterna finns här.

Talterapi kan hjälpa om

Talterapin ordnas på barnets dagvårds- eller skolspråk. Barn i svenskt språkbad får ändå alltid talterapi på finska.

Under de första mottagningsbesöken undersöks barnets tal- och språkutveckling. Vid behov kan barnet få en remiss till specialsjukvården. Efter bedömningsbesöken planeras antingen uppföljning eller en talterapiperiod.

En viktig del av talterapin är samarbetet med barnets föräldrar och näromgivning. Föräldrarna får handledning för att stimulera barnets språkliga utveckling (0-12 mån., 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år) och råd för att öva talljud hemma (R). Barnet kan tillsammans med föräldrarna bekanta sig med olika utvecklande tablett- applikationer.

Talterapeuten samarbetar med personalen inom rådgivningen, småbarnspedagogiken, förskolan och skolan samt andra yrkespersoner inom hälsovården.


Walk In -talterapi

Öppen mottagning är avsedd för alla.

När: Ojämna veckor, måndag kl. 8.00 − 9.00

Var: Nickby social- och hälsostation

Ingen tidsbokning behövs för mottagningen.

Välkommen!

 

Suomeksi
Senast ändrat 27.12.2019

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo 

Walk in -talterapi
GENVÄGAR


Rådgivning
Socialarbete för barnfamiljerPÅ ANDRA WEBBPLATSER


 

Tidig anknytning