Ergoterapi

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av verksamhet som en terapeutisk vårdform samt samarbete och växelverkan mellan ergoterapeuten och klienten. Målet med ergoterapin är att göra det möjligt för klienten att vara självständig i den egna vardagen och verksamheten, dvs. i deltagandet i sitt eget liv och valen i livet.

Ibland kräver den vardagliga verksamheten mer av människan än vad hon på grund av sjukdom, handikapp eller förändringar i livssituationen klarar av. Grunden för ergoterapi är synen på människans möjligheter att påverka sin framtid, hälsa och sitt välmående genom sina egna handlingar och val.

Personer som har svårt att klara av det vardagliga livet drar nytta av ergoterapi. Ergoterapin uppmuntrar en till att vara en aktiv aktör i sitt eget liv. Målet är att hitta lösningar på vardagslivets utmaningar tillsammans med klienten. Det är bl.a. utslagningshotade ungdomar, äldre personer och personer i arbetsför ålder med funktionshinder som drar nytta av ergoterapeutens personliga bedömning av aktivitetsmöjligheterna och terapi.

I ergoterapin utvecklas de färdigheter och den kompetens som en människa behöver i sitt vardagliga liv. För att förbättra klientens handlingsmöjligheter kan ergoterapin omfatta t.ex. planering av ändringsarbeten i bostaden, bedömning av hjälpmedelsbehovet och träning av psykosociala färdigheter eller vardagssysslor (http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/).

Ergoterapi för barn

Ergoterapi beviljas på rekommendation av fysio-/ergoterapeut, hälsocentralläkare, sjukhusläkare eller ergoterapeut/läkare vid rehabiliteringsanläggning. Ergoterapi ordnas som köptjänst antingen i klientens egen livs- och verksamhetsmiljö eller på öppen mottagning. Ergoterapeutens rekommendation om hjälpmedel bör skickas till hjälpmedelsservicen eller rehabiliteringsarbetsgruppen.

Ergoterapi för vuxna

Ergoterapi beviljas på rekommendation av fysio-/ergoterapeut, hälsocentralläkare, sjukhusläkare eller ergoterapeut/läkare vid rehabiliteringsanläggning. Ergoterapi ordnas som köptjänst antingen i klientens egen livs- och verksamhetsmiljö eller som besök på anstalt eller öppen mottagning. Ergoterapeutens rekommendation om hjälpmedel bör skickas till hjälpmedelsservicen eller rehabiliteringsarbetsgruppen.

Klienten betalar självriskandelen för terapin.

Ansökningar om betalningsförbindelse behandlas i rehabiliteringsarbetsgruppen.

 

Suomeksi

Senast ändrat 09.07.2019