Kartmaterial

Kommunen utarbetar och upprätthåller olika slags kartmaterial och elektroniska karttjänster, som också kan utnyttjas av våra kunder.

Kommunens webbkarttjänst

I kommunens elektroniska karttjänst (kartta.sipoo.fi) hittar du Sibbo kommuns tjänster på kartan.

Turistkarta

Kartorna visar turistattraktioner i norra respektive södra Sibbo och presenterar dem temavis: Se och upplev; Mat och dryck och Inkvartering. Utöver dessa tre kategorier innehåller kartorna information om olika hobbymöjligheter och visar t.ex. skidspår, badstränder och sevärdheter.

Baskarta

Kommunen skaffar och upprätthåller en baskarta för planläggningens behov. Baskartan kan även användas som underlag för olika planer, t.ex. situationsplaner. Baskartan fås som dwg- och pdf-fil eller som utskrift.

Här kan du kolla tillgängligheten på baskartan.

För planering av områden som ligger utanför grundkartan kan man beställa en karta med höjdkurvor i pdf-format. Kartan är en förstoring av baskartan med höjdkurvor på en meters mellanrum.

Baskartan beställs genom att fylla i den elektroniska blanketten. On du har svårigheter med beställningen ta kontakt:mittauspalvelut@sipoo.fi.

Plankartor

För bygglov behövs utdrag ur detaljplan och utdraget fås också som dwg-fil för planering.  Detaljplaneutdraget kan beställas genom att fylla i den elektroniska blanketten.

Planuppgifterna finns också i den elektroniska karttjänsten.

Vatten- och avloppsledningsnätet

Karta över kommunens vatten- och avloppsledningsnätet finns härTilläggsuppgifter om nätet ger vattenförsörjningsingenjör Niina Mäkinen, tfn 0401616585 eller niina.makinen@sibbo.fi

Övriga lednings- och kabelnätverksuppgifter fås direkt av operatören eller Johtotieto Oy.

Grundkarta

Utdrag ur grundkarta behövs ofta som bilaga till tillståndsansökan. Utdrag ur grundkarta kan beställas från Infodisken i Sockengården, tfn 09 23531.

Utdrag ur fastighetsregistret och fastighetsregisterkarta samt lagfarts- och gravitationsbevis

Utdrag ur Lantmäteriverkets fastighetsregister och lagfarts- och inteckningsregister kan köpas vid Infodisken i Sockengården.

 

Priser för kartmaterial

Suomeksi

Senast ändrat 29.04.2020