Nickby barnträdgård

 

Suomeksi

Nickby barnträdgård är ett svenskspråkigt privat daghem i mellersta Sibbo, Nickby. Adressen är Gamla Byvägen 17, 04130 Sibbo.

Läget på kartan

Daghemmet upprätthålls av en garantiförening. Barnträdgården erbjuder förskola med kompletterande dagvård för sexåringar.

Nickby barnträdgård är inhyst i ett gammalt egnahemshus med en egen trygg gård med gott om utrymme för lek och rörelse. Utrymmena inomhus med flera små rum gör det möjligt att dela in barnen i mindre grupper under förskoleverksamheten, vilket skapar lugn och trygghet. Miljön ger utmärkta förutsättningar för en hemtrevlig och gemytlig atmosfär.


Nickby barnträdgård håller öppet vardagar kl. 7.00-17.00
Förskola kl. 9-13

Daghemmet  erbjuder småbarnspedagogik med servicesedel

För ytterligare information: se daghemmets egna internetsidor www.nickbybarntradgard.fi

Adress:
Gamla byvägen 17  
04130 Sibbo

E-post: info@nickbybarntradgard.fi

Daghemsföreståndare

Sanna Mannila-Paananen
sanna@nickbybarntradgard.fi       

tel 044-9750860

Senast ändrat 26.11.2018