Media och sociala media

Aktuellt

17.01.2020

Nu är det igen dags att ansöka till utbildning i familjevård för äldre!

Kursen börjar 27.2.2020. Platsen och klockslag meddelas senare.

Nyhet

16.01.2020

Jokipuiston koulu saneras

Saneringen av Jokipuiston koulu ska enligt planerna börja i år och arbetet räknas vara färdigt före utgången av nästa år. Missförhållanden som upptäcktes i inneluftsundersökningar och konditionsbedömningar som utförts i skolfastigheten ska åtgärdas. Målet är att fastighetsbyggnaderna är i gott skick när saneringen är färdig. Upphandlingen av saneringsentreprenaden utförs under våren.

Nyhet

15.01.2020

Verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttar hösten 2020 till Daghemmet Lillhjärtat

Verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttas tillfälligt till daghemmet Lillhjärtat (Södra skolvägen 3, Sibbo). Flyttningen sker i augusti 2020. Bildningsutskottet beslutade om flyttningen (14.1.2020). Språkbadsverksamhetens bestående framtida placering löses i ett senare skede.

Nyhet

14.01.2020

Årets Kulturpris i Sibbo kommun 2019

Sibbo kommun Kulturpris på 1500 euro delades ut idag (14.1.2020) av Fritidssektionens ordförande Tom Sundbäck på Huvudbiblioteket under ett Topelius-evenemang. Priset har delats ut sedan år 1983 och mottagarna har varit både erkända personer inom den kreativa branschen samt föreningar som aktivt bidragit till kulturlivet i Sibbo.

Nyhet

09.01.2020

I Sibbo planeras flyttandet av Alvägens språkbadsdaghem från hösten 2020

Sibbo kommuns tjänster för småbarnspedagogik föreslår till bildningsutskottet i januari 2020 att verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttas till daghemmet Lillhjärtat (Södra skolvägen 3, Sibbo). Flyttningen skulle ta plats i augusti 2020 när verksamhetsperioden börjar. Det är fråga om en tillfällig lösning som gäller tillsvidare.

Nyhet

02.01.2020

Ansökningstiden till svenskspråkigt språkbad inom småbarnspedagogiken börjar 15 januari 2020

Skulle du vilja placera ditt finskspråkiga barn i ett språkbadsdaghem och möjligtvis senare i en språkbadsskola? Ansökningstiden till det svenskspråkiga språkbadet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är 15.1–15.2.2020. Barn födda år 2016 kan nu ansöka om en språkbadsplats. Språkbadet inom småbarnspedagogiken inleds hösten 2020.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020