Media och sociala media

Aktuellt

23.11.2020

Snart lyses mörkret upp av julbelysningen

Sibbo kommun tänder julbelysningen och de övriga dekorationslamporna för att lysa upp vintermörkret och sprida glädje. Lamporna tänds vid skymningen fredagen den 27 november 2020. Därefter är julbelysningen påslagen varje natt fram till mitten av januari. Lamporna som fungerar som dekoration vid den mörka årstiden lyser fram till mitten av februari.

Nyhet

20.11.2020

Flera nya rekommendationer och begränsningar för att hindra spridningen av coronaviruset i Sibbo – Ansiktsmasker rekommenderas för högstadieelever

Nylands coronakoordineringsgrupp har rekommenderat att nya begränsningar och rekommendationer tas i bruk i hela Nyland så att coronavirusepidemins spridning kan begränsas före jul. Dessa begränsningar och rekommendationer gäller även i Sibbo från och med måndag 23.11.2020. Även de tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande.

Nyhet

19.11.2020

Sibbo kommun erbjuder halkskydd för skor till Sibbobor över 70 år

Sibbo kommun erbjuder gratis halkskydd för skor också i vinter till alla Sibbobor som fyllt 70 år samt till dem som fyller 70 år senast vårvintern 2021. Distributionen gäller personer som inte ännu har fått gratis halkskydd.

Nyhet

18.11.2020

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer till Sibbo – personer med speciella förmågor sökes!

I början av året 2021 kommer Sibbo-modellen av hobbyer att lanseras i Sibbo.

Nyhet

18.11.2020

Vi testar i Sibbo nytt sätt att markera var bussen stannar

Från och med måndag 23.11 testar Helsingforsregionens trafik (HRT), Sibbo kommun och Nylands NTM-central nytt sätt att markera var bussarna stannar i Sibbo. Också bussföretag Pohjolan Liikenne som trafikerar området deltar i försöket.

Nyhet

18.11.2020

Lokaler att hyra i Söderkulla gård i Sibbo

Sibbo kommun äger Söderkulla gård på adressen Söderkullavägen 701. Söderkulla gårds nuvarande huvudhyresgäst har sagt upp sitt hyreskontrakt och avslutade sin verksamhet i byggnaden i slutet av oktober 2020. Kommunen kartlägger nu olika möjligheter att hyra ut gårdsbyggnaden samt olika hyreskandidater.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020