Vierasperäiset eläin- ja kasvilajit

Mitä tarkoitetaan vieraslajilla?

Ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja kutsutaan vieraslajeiksi. Lajien levittäminen voi tapahtua tahallisesti, mutta myös tahattomasti. Yleensä vieraslajit eivät selviydy uudessa elinympäristössään, mutta joskus vieraslajit kuitenkin menestyvät ja muodostavat lisääntyvän kannan. Tietyissä tapauksissa vieraslaji voi menestyä erityisen hyvin ja siitä voi muodostua uhka sen aiheuttaessa vahinkoa esimerkiksi alueen alkuperäisille lajeille, ekosysteemeille, maa- ja metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa taloudellista haittaa esimerkiksi heikentämällä ihmisten, eläinten tai kasvien terveyttä tai alentamalla kiinteistöjen arvoa.

Vieraslajeja ei saa levittää!

Vieraslajilaki (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015) kieltää vieraslajin pitämistä, kasvattamista ja kylväämistä, tavalla jolla vieraslaji voi päästä ympäristöön.

Lisätietoja

Eeva Somerkoski,
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot


 

Joitakin erityisen haitallisia vieraslajeja:
 • Jättiputket, Heracleum persicum, H. mantegazzianum, H. sosnowskyi
  Jättiputket leviävät voimakkaasti ja voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja, kuten ihmisen iholla vakavia palovamman kaltaisia, hitaasti parantuvia iho-oireita yhdessä UV-säteilyn kanssa. Jättiputket voivat nopeasti muodostaa laajoja ja tiheitä kasvustoja, jotka tukahduttavat kaiken muun kasvillisuuden. Tämän vuoksi olisi erityisen tärkeää aloittaa torjunta mahdollisimman pian.

Jättiputken torjuntaohjeita

 • Jättipalsami, Impatiens glandulifera
  Jättipalsami leviää voimakkaasti ja valloittaa kasvualaa alkuperäiseltä kasvistolta.
Jättipalsamin torjuntaohjeita

 • Kurtturuusu, Rosa rugosa
  Kurtturuusu muodostaa laajoja kasvustoja jotka uhkaavat alkuperäistä kasvillisuutta. Laji on erityisen suuri uhka hiekkarantojen alkuperäiskasveille ja niistä riippuvaisille hyönteislajeille.

Kurtturuusun torjuntaohjeita

 • Rapurutto, Aphanomyces astaci (As, Ps1)
  Rapurutto uhkaa jokirapukantojen säilymistä Suomessa.

Tietoa rapurutosta

 • Espanjansiruetana, Arion vulgaris
  Espanjansiruetana on voimakkaasti leviävä tuholainen. Erityisen suurta vahinkoa se aiheuttaa viljely- ja puutarhakasveille. Ihmiselle laji aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa.

Tietoa Espanjansiruetanasta

 • Minkki, Neovison vison
  Minkki saalistaa ja kilpailee alkuperäisten lajien kanssa ja on osasyyllinen vesikon häviämiseen Suomesta ja suuresta osasta Eurooppaa. Saaristossa minkki heikentää erityisesti vesilintujen ja sammakkoeläinten kantoja.

Tietoa minkistä
Viimeksi muokattu 20.02.2020