Pohjavesialueet

Sipoon alueella on yhteensä 16 kpl luokiteltuja pohjavesialueita (tiedot päivitetty 2016). Lisäksi yksi pohjavesialue (Marjamäki 0124551) sijaitsee osittain Sipoon kunnan alueella. Sipoon kunnan alueella olevien 16 pohjavesialueen yhteenlaskettu arvioitu pohjaveden muodostumismäärä on 10 000 m3/d. Pohjavesialueiden kokonaispinta-alaksi on arvioitu 39 km2 ja muodostumisalueiden pinta-alaksi on arvioitu 3,14 km2.

Sipoon alueelle on tehty Sipoon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka on valmistunut 9.1.2009. Suojelusuunnitelmassa on kerrottu tarkemmin jokaisesta pohjavesialueesta erikseen.

Sipoon kunnan pohjavesialueet

Pohjavesiselvitykset välineenä maatalouselinkeinon kannattavuuden edistämisessä (POMAKE-hanke)

Vuoden 2014 aikana Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueilla tehtiin rakenneselvityksiä. Työn tavoitteena oli maaseudun viihtyvyyden ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä pohjavesien suojelun ja suojelutietoisuuden edistäminen. Selvitysten tiedot löytyvät alla olevista tutkimusraporteista.

Tutkimusraportti, Osa I: Maatalouselinkeinoa koskevat havainnot

Tutkimusraportti, Osa II: Pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys Sipoon Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueilla

 

Lisätietoja

Eeva Somerkoski,
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot
Viimeksi muokattu 17.02.2020