Musikdaghemmet Poco

Suomeksi

Daghemmet finns i Södra Sibbo, Joensuuvägen 59 E,  01150 Söderkulla.

Tel  050 302 6111

Läget på kartan  

Mera information hittar ni via följande länk:

Musiikkipäiväkoti Poco

Daghemsföreståndare   Eeva Peltola

poco@poco.fi
eve@poco.fi

 

Plan för småbarnsfostran i Poco 

Senast ändrat 05.06.2017