Suomeksi

Nickby skatepark

Nickby skatepark finns på Nickby ungdomsgård, Unkans gård (Bubbisvägen 2).

Skateparkens regler:

ALLMÄNT

Skateparken är upprätthållen av Sibbo kommun / idrotts- och ungdomstjänster.
I skateparken får endast användas skateboard, rullskridskor, sparkbräde och BMX-cyklar
Motorfordon (mopeder, motorcyklar, bilar) måste lämnas utanför skateparken

SKYDDSUTRUSTNING

Man bör använda skyddsutrustning när man håller på med de olika grenarna, nämda ovan i parken (hjälm, armbågsskydd, handledsskydd och knäskydd)

PARKENS STÄDNING

Rosken bör sättas dit de hör (rosklåda)
Det är förbjudet att hämta egna hemgjorda skateramper o dyl. till parken!

OM OLYCKFALL INTRÄFFAR

När ungdomsgården är öppen får du hjälp av ungdomsgården ledare ifall du behöver plåster och hjälp med mindre skador.

Om allvarligare olycksfall inträffar bör du göra följande:

1) RING 112

2) MEDDELA ADRESSEN: BUBBISVÄGEN 2

3) MEDDELA VAD SOM HÄNT

4) FÖLJ DIREKTIVEN SOM ALARMCENTRALEN GER

Meddela även om olycksfallet till ungdomsgårdens personal.

Om du märker något fel på skateutrustningen eller något annat störande moment där, meddela ungdomsgårdens personal, tfn 040-191 4352

ANVÄNDNING AV ALLA SLAGS DROGER I PARKEN ÄR FÖRBJUDET!

DU KOMMER VÄL IHÅG ATT VANDALISM OCH ILLDÅD ÄR STRAFFBART!

 


Mera bilder finns på Nickby ungdomsgårds Facebook-sida.

Välkommen till Nickby skatepark!

Senast ändrat 22.05.2019