Suomeksi

Graffitiväggen

På Nickby ungdomsgårds gård, på staketet och vid cykelställningarna finns det fanerskivor på vilka man får måla lovliga graffitimålningar. I skateparken finns även en triangel av faner som man får måla på.

Du kommer väl ihåg att det endast är lovligt att måla på skivorna i fråga.

Kom ihåg att slänga de tomma målburkarna och annat rosk i rosklådan!.

Senast ändrat 01.11.2019