Stödboende

Hyreslägenheter med möjlighet att få hemvårdstjänster. Suomeksi

Boendeenheten Vintergröna, Jussasvägen 18 G, 04130 Sibbo

Boendeenheten Aftonrodnad, Jussasvägen 18 G, 04130 Sibbo

Servicebostaden Henna, Jussasvägen 18 F, 04130 Sibbo

 

Tilläggsuppgifter och ansökningar:

Servicehandledning tfn. 050 412 0478Senast ändrat 17.01.2018