Södra Paipis lekis

 Suomeksi

Södra Paipis barnträdgård, alltså Paipis Lekis, är en svenskspråkig lekklubb i Södra Paipis.

Adressen är Södra Paipis Lekis, Silfversbacken 16, 04170 Paipis.

 

Verksamheten har fungerat sedan 1970-talet. Lekis följer skolterminerna och har då öppet måndag - torsdag kl. 9.00-12.00.

Lekis är för barn i lekåldern. Lekis är en klubbverksamhet och påverkar därför inte rätten till att lyfta FPA:s hemvårdsstöd eller Sibbo-tillägget. 

Läget på kartan

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men barnen kan komma från svenskspråkiga, finskspråkiga eller tvåspråkiga familjer. På detta vis erbjuder verksamheten barnen en möjlighet till att bekanta sig med de båda språken i en naturlig omgivning.

Garantiföreningen för Paipis r.f. upprätthåller verksamheten. Alla Lekis barns föräldrar hör till föreningen och kan på det viset påverka verksamheten. Föreningen fungerar även som Lekis ledarnas arbetsgivare.

Om du vill veta mera om Lekis eller ditt barn vill börja  i Lekis, ta gärna kontakt per telefon eller e-post: 

tel.045-873 8604 eller 

paipis.lekis@gmail.com

 

Det finns lediga platser ännu. Ring gärna och fråga!

Du hittar oss i Facebook – www.facebook.com/paipis.lekis

Senast ändrat 09.08.2018