Kielikylpy

Kielikylpypäivähoidossa äidinkieleltään suomenkielisten perheiden lasten hoito, kasvatus ja opetus tapahtuu johdonmukaisesti ruotsin kielellä. Yksi kielikylvyn perusperiaatteista on, että opetus perustuu vähemmistökieleen. Kielikylpyyn haetaan sen vuoden keväällä, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Hakuaika kielikylpyyn on vuosittain tammi-helmikuussa, jolloin kielikyvystä järjestetään myös julkinen informaatiotilaisuus. Kielikylpy alkaa saman vuoden elokuussa toimintakauden alkaessa.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti, jotka järjestävät myös kielikylpyesiopetusta.

Kielikylpyyn haetaan e-portaalin kautta päivähoitohakemuksella (päivähoidon aloittavat lapset) TAI anomuksella päivähoitopaikan vaihdosta (jo päivähoidossa olevat lapset).

Kielikylpykoulut sijaitsevat Pohjois-Sipoossa Nikkilässä. Kielikylpyalakouluna toimii Leppätien koulu ja yläkouluna Kungsvägens skola sekä Sipoonjoen koulu. Elokuussa 2016 molempien kieliryhmien yläkoulut yhdistyivät Nikkilän sydämen koulukeskukseksi. Leppätien koulu on kielikylpyoppilaiden lähikoulu, johon kunta maksaa koulukuljetukset samojen periaatteiden mukaan kuin kunnan muihinkin kouluihin.


Viimeksi muokattu 02.01.2020