Meddelande


27.05.2020

Socialvårdens telefonjour i coronaärenden upphör i Sibbo – De övriga rådgivningsnumren erbjuder hjälp vid coronaoro

Socialvården i Sibbo har haft en separat telefonlinje för coronavirusrelaterade frågor. Antalet kontakter har nu minskat så pass mycket att telefonjouren upphör. Coronarådgivningsnumret 09 2353 6006 betjänar sista gången fredagen den 29 maj 2020. Socialvårdens övriga rådgivningsnummer och -tjänster i Sibbo kommun hjälper i fortsättningen både i coronavirusrelaterade och i andra frågor.

Nyhet

27.05.2020

Ring hälsocentralen om du misstänker coronavirussmitta

I Sibbo hänvisas personer alltid till coronavirustest om det finns skäl att misstänka coronavirussmitta. Coronavirustest görs med låg tröskel i Sibbo. Hälsovårdstjänsterna i Sibbo har hittills tagit över 800 coronaprover och cirka 3 procent av resultaten har varit positiva. Testningskapaciteten i Sibbo är tillräcklig, och även en större mängd prover kan tas vid behov.

Nyhet

14.05.2020

Boende på vårdenheterna i Sibbo får nu träffa sina närstående med hjälp av säkerhetsarrangemang

Vårdenheterna i Sibbo börjar ordna besök för boende och närstående. Besöken ordnas antingen utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden eller via ett fönster. I övrigt råder fortsättningsvis besöksförbud på enheterna.

Nyhet

11.05.2020

Inga fler konstaterade fall hos de övriga boende på omsorgsboendeenheten

En klient på en av Sibbos enheter för dygnetruntvård bekräftades förra veckan vara smittad av coronaviruset. Alla boende på enheten i fråga samt hela personalen har därefter testats för coronaviruset. Inga fler fall konstaterades hos de övriga boende på enheten.

Nyhet

11.05.2020

Sibbo erbjuder igen icke-brådskande hälsovårdstjänster

Sibbo kommun ökar utbudet av icke-brådskande hälsovårdstjänster som varit tillgängliga i begränsad utsträckning. En stor del av de icke-brådskande hälsovårdstjänsterna har varit stängda eller begränsade på grund av coronaviruspandemin från och med mitten av mars.

Nyhet

11.05.2020

Info gällande ögonbottenscreening

HNS-ögonsjukdomar ordnar ögonbottenscreening för diabetiker på Nickby hälsostation vecka 22 (25-29.5.20). Remissen till screeningen har gjorts i samband med vårdplanen.

Nyhet

08.05.2020

Första fallet av coronavirus bekräftat hos en klient i en omsorgsboendeenhet i Sibbo

En klient i en av Sibbos enheter för dygnet-runt-boendevård har bekräftats vara smittad av coronaviruset. I Sibbo är det här första gången en klient i en omsorgsboendeenhet blivit smittad.

Nyhet

04.05.2020

Uppbådsgranskningarna för 2002 födda inleds i Sibbo

Granskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.

Nyhet


 

 

Senast ändrat 09.07.2019

 

 

Suomeksi