Bostadstomter till salu

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Nickby och i Söderkulla samt företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Egnahemshustomter
markanvändningsingenjör Oskar Mattsson
tfn 040 634 2568
oskar.mattsson@sibbo.fi

Höghustomter
tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
tfn 040 191 4359
anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi

Företagstomter
näringschef Elina Duréault
tfn 040 191 4465
elina.dureault@sibbo.fi
tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
tfn 040 191 4359
anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi

EGNAHEMSHUSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Alla egnahemshustomter på Ådalens detaljplaneområde är reserverade!

Eriksnäs (Söderkulla)

Det finns två lediga egnahemshustomter i Eriksnäs!

Bybergsbrinken (Nickby)

Tomtansökningstiden har gått ut och alla tomter är reserverade.

Herrgårdsbrinken (Nickby)

Alla tomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde är reserverade.

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Lediga radhus- och fristående småhustomter i Ådalen!

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Hassellunden


FÖRETAGSTOMTER

Bekanta Er med våra företagsområden på den här webbplatsen: https://foretagstomter.sibbo.fi/

Lediga företagstomter hittar Ni på Yritystilaportaali (för tillfället endast på finska). För detaljer på svenska kontakta näringschef Elina Duréault, elina.dureault@sibbo.fi.

Alla företagsområden på kartan

Suomeksi

Senast ändrat 05.11.2019