Bostadstomter till salu

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Nickby och i Söderkulla samt företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Egnahemshustomter
markanvändningsingenjör Oskar Mattsson
tfn 040 634 2568
oskar.mattsson@sibbo.fi

Höghustomter
tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
tfn 040 191 4359
anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi

Företagstomter
näringschef Elina Duréault
tfn 040 191 4465
elina.dureault@sibbo.fi
tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
tfn 040 191 4359
anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi

EGNAHEMSHUSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Alla tomter på  Ådalens detaljplaneområde är reserverade.

Eriksnäs (Söderkulla)

Det finns två lediga egnahemshustomter i Eriksnäs!

Bybergsbrinken (Nickby)

Tomtansökningstiden har gått ut och alla tomter är reserverade.

Herrgårdsbrinken (Nickby)

Alla tomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde är reserverade.

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Lediga radhus- och fristående småhustomter i Ådalen!

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Hassellunden


FÖRETAGSTOMTER

Om du letar efter en tomt eller en lokalitet för ditt företag, hittar du sådana på sidan för företagstomter.

Lönnbacka företagspark

Lediga tomter i Lönnbacka!

Det finns lediga tomter för småföretagare i Lönnbacka företagspark. Lönnbacka lämpar sig väl för småföretagare och för produktionsverksamhet som inte orsakar olägenheter. Den flexibla tomtindelningen erbjuder utmärkta möjligheter för till exempel försäljning och produktion samt för verkstadsverksamhet.

Bastukärr

Lediga tomter i Bastukärr!

Bastukärr ligger invid Kervovägen i Mårtensby i Sibbo. I väster gränsar området till gränsen mellan Sibbo kommun och Kervo stad.

Bastukärrs område omfattar cirka 230 hektar. Området lämpar sig väl för till exempel aktörer inom livsmedelsindustrin och logistikbranschen samt som för datacentraler. På området finns från tidigare bland annat SOK:s nya centrallager och Inex Partners Oy:s logistikcentral. Som bäst bygger Neste Oy en kallstation på området.

En del av tomterna säljs som bäst och en del kommer till försäljning under de närmaste åren. På området Bastukärr II, som ligger längre söderut, planeras en utbyggnad av logistikområdet samt en vägförbindelse till Jokivarsivägen.

Sibbesborg

Lediga tomter i Sibbesborg företarksparken!

Sibbesborg företagspark ligger i Söderkulla, norr om Borgåleden.

Sibbesborg företagspark lämpar sig utmärkt för affärsverksamhet som kräver mycket utrymme, såsom en båt-, möbel- eller bilaffärs behov. Arbetsplatsområdet är också lämpligt för sådan produktionsverksamhet som inte orsakar störningar.

Box

En stor ledig tomt (18 ha) i Box vid Borgå gränsen. Bra trafikförbindelser!

Box arbetsplatsområde ligger vid gränsen mellan Sibbo och Borgå öster om Söderkulla tätort, nära oljehamnen i Sköldvik. Området angränsar till gränsen till Borgå, Borgåleden, Nya Borgåvägen samt Sköldviksvägen. Avståndet från området till Box by är cirka en kilometer, Söderkulla centrum 8,5 kilometer och Nickby centrum 16 kilometer. Ring III ligger på cirka 20 minuters avstånd västerut.

Det ypperliga läget invid livliga trafikleder betyder att Box är idealiskt för behoven inom logistik och produktionsverksamhet. Tomterna på arbetsplatsområdet lämpar sig utmärkt för till exempel livsmedels- eller maskinverkstadsindustri.

Sibbo Ådal

Sibbo Ådal ligger i Nickby, i Sibbo kommersiella centrum. Området ska bli ett attraktivt, mångsidigt och arkitektoniskt högklassigt bostadsområde för 1 000 invånare, och en plats där centraltätortens tjänster ligger på promenadavstånd Körtiden från området till Helsingfors och Borgå är ca en halvtimme.

I Sibbo Ådal finns två affärstomter, och dessutom kommer de blivande bostadshusen att inrymma lokaler för stenfotsaffärer. Byggrätten för affärslokaler i kvartersområdena är 6 000 m²vy. Tomterna säljs som bäst.

Alla företagsområden på kartan

Suomeksi

Senast ändrat 19.09.2019