Ympäristövalvonnan henkilöstö ja tehtäväjako

På svenska

Ympäristövalvontayksikkö
PL 7 (käyntiosoite Pohjoinen Koulutie 1 C, Nikkilä)
04131 SIPOO
Fax. 09 2353 6709
ymparisto@sipoo.fi

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Ympäristövalvontapäällikkö
Christel Kyttälä
+358505487595
christel.kyttala@sipoo.fi

 • ympäristövalvontayksikön esimies
 • suunnittelu, kehitys- ja strategiatyö
 • luonnon muistomerkkien rauhoittaminen
 • rakennus- ja ympäristövaliokunnan esittelijä

________________________________________

Ympäristötarkastaja
Anu Juvonen
+358505487596
anu.juvonen@sipoo.fi

 • ympäristöluvat (murskaus, moottoriurheilu) ja valvonta
 • maa-ainesluvat ja valvonta
 • laitosten rekisteröinti ja valvonta (lämpölaitokset ja asfalttiasemat)
 • meluntorjunta (esim. meluilmoitukset, haittavalitukset)
 • maastoliikennelaki
 • vesiliikennelaki

________________________________________

Ympäristötarkastaja
Eeva Somerkoski
+358503816664
eeva.somerkoski@sipoo.fi

 • ympäristöluvat (eläinsuojat) ja valvonta
 • maatalouden ympäristönsuojelu
 • haja-asutuksen talousjätevesien käsittely (esim. poikkeamishakemukset, haittavalitukset)
 • vapautukset vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä
 • oja-asiat (ojitus, ojariidat ym.)
 • vesiensuojelu
 • vieraslajit
Paikalla ma-to

________________________________________

Ympäristötarkastaja
Saija Ruponen
+358401914250
saija.ruponen@sipoo.fi

 • ympäristöluvat (teollisuus, maankaatopaikat) ja valvonta
 • maa-ainesluvat ja valvonta
 • laitosten rekisteröinti ja valvonta (VOC, jakeluasemat)
 • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Paikalla ma-to

________________________________________

Ympäristövalvoja
Ida Mikkola
+358406277806
ida.mikkola@sipoo.fi

 • jätelain valvonta (esim. roskaantumiset)
 • pienvenesatamien jätehuolto
 • keräystoiminnasta tehtävät ilmoitukset jätehuoltorekisteriin
 • leirintäalueilmoitukset
 • poikkeamiset ympäristönsuojelumääräyksistä öljysäiliön maahan jättämiseksi
 • rakennetun ympäristön valvonta

________________________________________

Viimeksi muokattu 13.01.2020