Sibbo kommuns miljöprogram

Sibbo kommuns miljöprogram består av en allmän del och enhetsvisa program. Den allmänna delen är gemensam för kommunens samtliga enheter. De enhetsvisa delprogrammen preciserar den allmänna delen och innehåller konkreta mål och åtgärder.

Suomeksi

[l:public_create_by]: 24.11.2011