Miljöövervakningens personal och uppgiftsfördelning

Miljöövervakningsenheten
PB 7 (besöksadress Norra Skolvägen 1 C, Nickby)
04131 SIBBO
Fax. 09 2353 6709
miljo@sibbo.fi

Suomeksi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Miljötillsynschef

Christel Kyttälä
+358505487595
christel.kyttala@sibbo.fi

 • chef för miljöövervakningsenheten
 • planering, utvecklings- och strategiarbete
 • fridlysning av naturminnesmärken
 • föredragande i byggnads- och miljöutskottet

________________________________________

Miljöinspektör
Anu Juvonen
+358505487596
anu.juvonen@sibbo.fi

 • miljötillstånd (krossning, motorsport) och övervakning
 • marktäktstillstånd och övervakning
 • registrering och övervakning av anläggningar (värmeanläggningar och asfaltstationer)
 • bullerbekämpning (t.ex. bulleranmälningar, anmälningar om olägenhet)
 • terrängtrafiklag
 • sjötrafiklag

________________________________________

Miljöinspektör
Eeva Somerkoski
+358503816664
eeva.somerkoski@sibbo.fi

 • miljötillstånd (djurstall) och övervakning
 • jordbrukets miljöskydd
 • behandling av glesbygdens hushållsavloppsvatten (t.ex. ansökan om avvikelse, anmälningar om olägenhet)
 • befrielse från anslutningsskyldighet till vatten- och avloppsnät
 • dikesärenden (dikning, diktvister od.)
 • vattenskydd
 • främmande arter
På plats mån-tors

________________________________________

Miljöinspektör
Saija Ruponen
+358401914250
saija.ruponen@sibbo.fi

 • miljötillstånd (industri, avstjälpningsplats) och övervakning
 • marktäktstillstånd och övervakning
 • registrering och övervakning av anläggningar (VOC, distributionsstationer)
 • återvinning av avfall i markbyggnad

På plats mån-tors

________________________________________

Miljöövervakare
Ida Mikkola
+358406277806
ida.mikkola@sipoo.fi

 • tillsyn enligt avfalllagen (t.ex. nedskräpning)
 • avfallshantering för småbåtshamn
 • anmälningar till avfallshanteringsregisteret p.g.a. insamlingsverksamhet
 • anmälningar om campingsplats
 • undantag från miljöskyddsföreskrifter för att lämna en oljecistern i marken
 • tillsyn av byggd miljö

________________________________________

Senast ändrat 13.01.2020